Hallitus

Rauhanliiton toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus vastaa liiton taloudesta vuosikokousten välissä. Sen apuna toimii päätösten valmistelua ja toimeenpanoa varten perustettu työvaliokunta.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajisto ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Rauhanliiton toimintaa ja hallintoa määrittelevät liiton säännöt, jotka on uusittu viimeksi vuonna 2011.

Rauhanliiton hallitus 2021

Puheenjohtajisto

Tarja Cronberg, puheenjohtaja,
Risto Pontela, varapuheenjohtaja
Marianne Laxén, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Jaakko Ellisaari, 2020-2021
Salla Kivekäs, 2020-2021
Jyrki Lappalainen, 2020-2021
Folke Sundman, 2020-2021
Timo Virtala, 2020-2021

Sirpa Aitosalo, 2021-2022
Britta Hannus-Gullmets 2021-2022
Mirjam Lukola 2021-2022
Kalle Sysikaski 2021-2022
Kari Välimäki 2021-2022

Varajäsenet

Calle Koskela
Laura Sankilampi
Vappu Taipale
Kimmo Wilska