Hallitus

Rauhanliiton toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus vastaa liiton taloudesta vuosikokousten välissä. Sen apuna toimii päätösten valmistelua ja toimeenpanoa varten perustettu työvaliokunta.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajisto ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Rauhanliiton toimintaa ja hallintoa määrittelevät liiton säännöt, jotka on uusittu viimeksi vuonna 2011.

Rauhanliiton hallitus 2019

Puheenjohtajisto

Tarja Cronberg, puheenjohtaja,
Risto Pontela, varapuheenjohtaja
Marianne Laxén, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Jaakko Ellisaari, 2018-2019
Kaisa Kopsa, 2018-2019
Jyrki Lappalainen, 2018-2019
Folke Sundman, 2018-2019
Timo Virtala, 2018-2019

Sirpa Aitosalo, 2019-2020
Britta Hannus-Gullmets, 2019-2020
Mirjam Lukola, 2019-2020
Kalle Sysikaski, 2019-2020
Laura Sankilampi, 2019-2020

Varajäsenet

Vappu Taipale
Bror Myllykoski
Isik Ulubas
Kimmo Wilska