Hallitus

Rauhanliiton toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus vastaa liiton taloudesta vuosikokousten välissä. Sen apuna toimii päätösten valmistelua ja toimeenpanoa varten perustettu työvaliokunta.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajisto ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Rauhanliiton toimintaa ja hallintoa määrittelevät liiton säännöt, jotka on uusittu viimeksi vuonna 2011.

Rauhanliiton hallitus 2022

Puheenjohtajisto

Tarja Cronberg, puheenjohtaja,
Risto Pontela, varapuheenjohtaja
Marianne Laxén, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Sirpa Aitosalo, 2021-2022
Britta Hannus-Gullmets 2021-2022
Mirjam Lukola 2021-2022
Kalle Sysikaski 2021-2022
Kari Välimäki 2021-2022

Timo Virtala 2022 – 2023
Ulla Mikkola, 2022- 2023
Folke Sundman 2022 – 2023
Jaakko Ellisaari 2022-2023
Hasan Akintug 2022-2023

Varajäsenet 2022

Vappu Taipale
Karoliina Nykopp
Ingvat Smeds
Kimmo Wilska