Kampanjat

"Yritän muuttaa utopian hankkeeksi. En mieti, onko jonkin asian toteuttaminen helppoa vai vaikeaa, vaan onko se tarpeen vai ei."
- Danilo Dolci, "Sicilian Gandhi"

Rauhanliitto työskentelee kampanjoissa, joilla pyritään rajoittamaan epäinhimillisten aseiden käyttöä, aseistariisuntakampanjoissa, jotka pyrkivät yleisemminkin aseistariisuntaan sekä kaiken asekaupan tehokkaamman valvonnan puolesta. Teemme tiedotus- ja vaikuttamistyötä näistä aiheista niin Suomessa kuin maailmalla yhteistyössä muiden järjestöjen ja tutkimustahojen kanssa.

Osallistuimme kampanjointiin asekauppasopimuksen aikaansaamiseksi. Työskentelimme lujasti myös miinakieltosopimuksen puolesta. Miinakieltoa ajava kansainvälinen kampanja sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1997 ja myös Rauhanliiton edustaja oli mukana vastaanottamassa palkintoa.

Kampanjoimme rypäleaseiden kieltämiseksi. Tähän mennessä rypäleaseet kieltävä kansainvälinen sopimus on laaja ja heikentänyt asetyypin saatavuutta, mutta Suomi ei vielä ole liittynyt sopimukseen. rypäleaseiden hävittämiseksi on tehty kattavat kieltosopimukset.

Haluamme maailman ilman ydinaseita. Työskentelemme ydinasekiellon puolesta ja teemme vaikuttamistyötä, jotta valtiot tekisivät kaikkensa rajoittaakseen niiden leviämistä.

Rauhanliikkeen työllä on vaikutusta. Asekauppaa rajoitetaan kansainvälisellä sopimuksella, henkilömiinat ja rypäleaseet on kielletty suuressa osassa maailmaa ja kansainvälinen tuomioistuin on vuonna 1996 julistanut ydinaseilla uhkaamisen laittomaksi. Aseistakieltäytyminen on tunnustettu ihmisoikeudeksi, lapsisotilaisiin on kiinnitetty vakavaa huomiota ja rauhankasvatusta toteutetaan kouluissa yhä enemmän. Myös esimerkiksi kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court, ICC) on pitkälti kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyön tulosta. 

  • Rypäleaseet halutaan kieltää, koska niiden aihettamat tuhot kohdistuvat aivan liian usein siviileihin ja ne aiheuttavat merkittävää tuhoa ympäristössään vielä vuosia rypälepommi-iskun jälkeen. Muun muassa suurin osa EU-maista on allekirjoittanut rypäleaseet kieltävän sopimuksen. Suomi ei vielä kuulu tähän joukkoon.

  • Ydinaseiden humanitaariset seuraukset ovat kestämättömiä ja siksi ajamme niiden kieltämistä. Rauhanliitton on osa ydinaseiden täyskiellon puolesta kampanjoivaa ICAN-verkostoa ja toimii aktiivisesti sen Suomen osastossa.

 

 

YK:n vahtikoira

Wilfp:in Reaching criticall will - on yksi parhaista YK:n "vahtikoirista", sivuilta löydät kansalaisjärjestöjen aseidenriisunta-analyysia sekä uutisia YK:sta. Mitä tapahtuu asevalvonnan saralla?