Ajankohtaista

Cluster Munition Monitor 2018: Rypäleasekielto on tehokas, mutta rypälepommeja käytetty edelleen

Kansainvälinen rypäleaseet kieltävä sopimus on toiminut vakuuttavasti, kertoo tänään Genevessä julkaistu raportti. Suuri rooli on ollut sopimuksen allekirjoittaneilla ja ratifioineilla valtioilla, jotka eivät ole rikkoneet sopimusta kertaakaan 10 vuoden aikana.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi ja siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäne

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund
24.8.2018

TEM/2114/00.04.01/2017

Rauhanliitto kiittää mahdollisuudesta lausua lakiesityksen luonnoksesta ja sitä taustoittavasta työryhmämietinnöstä.

Yleistä

Liitto yhtyy pääosin Aseistakieltäytyjäliiton edustajien jättämään eriävään mielipiteeseen työryhmän mietintöön.

Lakiesityksen perusteluteksteissä tulisi mainita, että valmisteluvaiheen työryhmän esitys ei ollut yksimielinen.

Lausunto vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

1) Onko arvionne mukaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusmääritelty mietinnössä selkeästi (vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 20 § + kyseisen lainkohdan perustelut)?

Lausunto: Esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Sisäministeriö

Viite: (SM019:00/2018)
24.8.2018

Esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Suomen Rauhanliitto kiittää siitä, että siltä on pyydetty lausuntoa edellä mainitusta esityksestä.