– 24.10.2017

YK:n päivänä 24.10. eduskuntatalon rappusille sytytetään kynttilärauhanmerkki

YK-päivän rauhanmerkki eduskuntatalon portailla

Tiistaina 24.10. vietetään YK:n päivää. Päivä käynnistää YK:n aseidenriisuntaviikon, jonka aikana ympäri maailmaa muistutetaan aseistariisunnan tärkeydestä. Helsingissä Rauhanliitto sytyttää eduskuntatalon portaille kynttilärauhanmerkin 24.10. klo 18.15.

”Aseidenriisuntaviikolla haluamme muistuttaa, kuinka tärkeää maailmanlaajuinen varustelumenojen kasvun pysäyttäminen on. Jo murto-osalla nykyisistä sotilasmenoihin käytettävistä resursseista pystyttäisiin tehokkaasti torjumaan köyhyyttä ja epätasa-arvoa, jotka ovat ruokkivat väkivaltaa”, Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius kertoo.

Maailmassa on lähes 5 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa aseellisten konfliktien seurauksena. Tämän seurauksena myös Eurooppaan on viime vuosien aikana hakeutunut satoja tuhansia ihmisiä etsimään turvaa ja vakautta. Heiltä on viety jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet: oikeus rauhaan ja elämään ilman pelkoa. He joutuvat uhraamaan elämästään useita vuosia pakomatkaan ja pakolaisleireillä odottamiseen. Euroopalla ei ole ollut kykyä varmistaa näiden ihmisten asiallista kohtelua.

Tukholman rauhantutkimusinstituutti Siprin mukaan vuonna 2016 maailman vuotuiset sotilasmenot kasvoivat jo 1686 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Sotilasmenot ja asevarustelu verottavat valtioiden mahdollisuuksia puttua konfliktien ja väkivallan taustalla vaikuttaviin juurisyihin, kuten ilmastonmuutokseen ja köyhyyteen.

Uusi kansainvälinen kampanja sotilasmenojen läpinäkyvyydestä

Vertailukelpoista dataa sotilasmenoista ja eri julkisten toimijoiden panostuksesta asetuotantoon ja sotilaallisen varustelun rahoitukseen on vaikea saada tutkijoiden ja kansalaisten tietoon. Valtiot julkistavat varustelutietonsa niukasti ja hyvin erilaisissa muodoissa. Siksi rauhanjärjestöt eri puolilla maailmaa kampanjoivat vuoden 2017 YK-viikolla sen puolesta, että valtiota lisäisivät sotilasmenotilastoinnin läpinäkyvyyttä ja selkeyttä.

Vertailukelpoiset tilastot mahdollistaisivat asiallisen keskustelun varustelumenojen riittävästä tasosta sekä kansainvälisillä foorumeilla että kansallisissa parlamenteissa.

”Eduskuntatalon kynttilärauhanmerkki on ollut perinteinen tapa nostaa YK:n päivää esille Helsingissä. Tänä vuonna haluamme erityisesti kiinnittää huomiota kysymykseen sotilasmenoista. Parlamentaarikoiden on Suomessakin syytä aidosti keskustella siitä, millaisia valintoja ja priorisointeja puolustusbudjettiin ja tuleviin asehankintoihin liittyy”, Lodenius toteaa.