– 19.1.2022

Opettaja, varaa globaalikasvatuksen työpajat kevätkaudelle 2022!

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat voi nyt varata keväälle 2022.


Tarjoamme peruskoulun 4.–9. luokille ja toiselle asteelle maksuttomia kouluvierailuja. Rauhankoulun työpajat on mahdollista tilata paikan päälle Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla sekä etäyhteyksin kouluihin kaikkialle Suomessa.

Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.  Työpajoissa käsitellään globaalia vastuuta sekä rauhan ja kestävän kehityksen teemoja.

Alakoulun työpajoissa korostuvat toiminnallisuus, kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden teemat sekä arjen teot ja valinnat kestävän kehityksen puolesta. Taidelähtöisten menetelmien, kuten matalan kynnyksen draaman avulla harjoitellaan yhteistyön, empatian ja vaikuttamisen taitoja.

Yläkoulun ja toisen asteen pajoissa voidaan syventyä esimerkiksi ajankohtaisiin rauhankysymyksiin ja pakolaisuuteen Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin sijoittuvien tarinoiden kautta. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Globaalikasvatuksen sisällöt

Rauhankoulun työpajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin (POPS2014, LOPS2021).

Rauhankoulun pajoissa eläydytään tositapahtumiin pohjautuviin tarinoihin, joiden avulla pureudutaan ajankohtaisiin rauhan ja kestävän kehityksen kysymyksiin. Globaalien kehityshaasteiden rinnalla kerrotaan positiivisesta muutoksesta, harjoitellaan vaikuttamisen taitoja ja rohkaistaan oppijoita aktiiviseen toimijuuteen.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia eettiseen pohdintaan, kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan osallistavien menetelmien ja konkreettisten esimerkkien kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Kouluvierailut etänä

Työpajoja on tarjolla etäyhteyksin ympäri Suomen. Oppilaat voivat olla lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan.

Rauhankoulun pajan kesto on kaksi oppituntia (2 x 45 min). Lukioryhmille etäopetus voidaan tiivistää 75 minuuttiin. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia työtapoja.

 

”Teemat ajankohtaisia ja ikäryhmää puhuttavia.”

”Selkeä kokonaisuus, innostavat tehtävät ja hyvä keskusteluyhteys.”

”Varmasti antaa pohdittavaa ja herättää ajatuksia, jonka kautta voi myös tulla muutoksia asenteisiin ja arvoihin.”

 

Tilaa Rauhankoulua ryhmällesi!

Varaukset onnistuu helposti täyttämällä tilauslomake. Varauksen voi tehdä myös sähköpostitse kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai 044 434 1224 / Hanna Heinilä

 

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Vuonna 2022 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Meneillään on myös EU-rahoitteinen ”Peace School on Migration” -hanke, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.