– 27.1.2020

Millenniaalit ja sota. Millaiseksi 20–35-vuotiaat tekevät tulevaisuutemme?

Vappu Taipale.

 

Ydinsodan pelko värjää 16 maan millenniaalien tulevaisuuden kuvaa, kertoo Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n tammikuussa julkaisema Millenniaalit ja sota -tutkimus. Yli puolet haastatelluista uskoi ydinhyökkäyksiä tapahtuvan lähimmän kymmenen vuoden aikana. Korruption, työttömyyden, köyhyyden ja terrorismin jälkeen nuorten elämää synkistävät sodat ja aseelliset konfliktit.

Kolmannen maailmansodan arvioitu todennäköisyys näiden nuorten aikuisten elinaikana jakaa joukon kahtia: 47 % pitää sotaa luultavana, 46 % epätodennäköisenä. Heidän maailmassaan elää kuitenkin toivo, tai tahto. Sodat ovat vältettävissä.

Jos nuoret kokivat konflikteja tai sotaa arkielämässään tai maassaan, he näkivät terrorismin ja sodanuhan kaikkein suurimpana tulevaisuuden uhkana. Syntyi näkemys, että sota ei koskaan lopu.

Pessimistisimpiä olivat Israelin ja miehitetyn Palestiinan nuoret, mutta vastaavasti Ukrainassa ja Syyriassa oli virinnyt paljon suurempaa optimismia: konfliktit saadaan loppumaan lähimmän viiden vuoden aikana. Sodanuhkaa koettiin myös Malesiassa (kaksi kolmesta), samoin Venäjällä ja Etelä-Afrikassa (puolet).

Vain puolet millenniaaleista tunsi sodankäynnin säännöt

Punaisen Ristin tutkimuksessa oli haastateltuina 16 000 nuorta kuudestatoista maasta, puolet nuorista eli erilaisten konfliktien tai sotien alla. Otos oli tehty huolellisesti iän, sukupuolen, alueen ja elinolosuhteiden mukaan. Suomi ei ollut valitettavasti kohdemaana.

Vaikka kolme neljännestä nuorista oli sitä mieltä, että sodankäynnille on asetettava rajoja, vain noin puolet oli kuullut Geneven sopimuksesta. Niinpä esimerkiksi ajateltiin (36 %), että sotavangilla ei pitäisi olla oikeutta ottaa yhteyttä omaisiinsa.

Huolestuttavasti jopa 42 % hyväksyisi kidutuksen. Sittenkin kun YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen säännöt tuotiin esille, vielä 37 % voisi hyväksyä kidutuksen joissakin olosuhteissa. Syyrialaiset nuoret poikkesivat edukseen joukosta: kolme neljännestä ei koskaan kiduttaisi ja 87 % koki, että konfliktin uhrien mielenterveystarpeet ovat yhtä suuret kuin tarve veteen, ruokaan ja suojaan.

Selvä ei joukkotuhoaseille

Joukkotuhoaseisiin nuorilla on selkeä kanta, maamiinoihin tai rypälepommeihin vähän horjuvampi. Neljä viidestä ei hyväksy biologisia, kemiallisia tai ydinaseita.

Kolme viidestä on sitä mieltä, että ydinaseet on riisuttava kaikilta mailta. 84 % kaikista, ja yli 90 % Ukrainan, Kolumbian, Syyrian ja Sveitsin nuorista ei hyväksyisi ydinaseiden käyttöä missään olosuhteissa. Tätä eivät käännä muuksi edes ne 12 %, jotka ovat toista mieltä, kärjessä Nigeria ja USA yli kahdellakymmenellä prosentillaan.

Näihin nuoriin aikuisiin meidän on luottaminen! Ydinaseiden kieltosopimus todella tarvitaan.

Vappu Taipale

Rauhanliiton blogi tuo näkökulmia rauhanpolitiikkaan ja -kulttuuriin. Sen kirjoittajat ovat Rauhanliiton ja rauhanliikkeen toimijoita ja tutkijoita. Blogissa esitetyt näkökulmat eivät välttämättä täysin vastaa Rauhanliiton kantoja